Open Source Software (OSS) utvikles kontinuerlig, spres til og får innpass i et økende antall områder innen kultur, teknologi og organisasjoner på et globalt nivå. OSS er i dag ett av de mest spennende og kontroversielle teknologier som stimulerer næringsutvikling, forskning og offentlig debatt innen en rekke disipliner. Studier av effekten av OSS finner vi innen så ulike felt som økonomi og samfunnsfag, juss, utdanning, teknologistyring, kunst og dataspill, e-samarbeid, telekommunikasjon, informasjonssystemer og programvareutvikling. Tekna, NTNU, IKT-Norge m.fl. arrangerer derfor konferanse om tematikken 4.-5. oktober.

Konferansepris er 4.700,- for medlemmer av Tekna og IKT-Norge. 5.200,- for øvrige. Avgiften er inkl kursdokumentasjon, lunsj dag 1 og 2 samt kaffeservering.

Program og påmelding finner du her: http://www.tekna.no/index.asp?strUrl=//applications/System/publish/view/showobject.asp?infoobjectid=1011535&topExpand=1000021&subExpand=1000626&activemenuid=&pict=&course=1&subMenu=&lfive=&leftmenuid=&disablesignup=0