IKT-Norge inviterer alle våre start-ups og mindre IKT-bedriftsmedlemmer så vel som andre interesserte til UP!-samling om temaene finansiering, venturefinansiering og nye virkemidler for knoppskyting av nye bedrifter. 

Fungerer de tradisjonelle kildene til kapital for dagens oppstartsbedrifter, eller er det behov for nye modeller for finansiering? Vi ønsker å samle gründere og innovasjonsmiljøet i hovedstaden til en debatt om hvordan vi sørger for at tidligfaseinvesteringer faktisk skal skje.

HackFwd er hentet inn for å vise at det finnes alternativer til hva som oppfattes som den tradisjonelle VC-fundingen.

hackfwd logo final rgbHackFwd er et europeisk pre-såkornfond, startet i Hamburg 2010 av Lars Hinrichs. HackFwd investerer kun i europeiske utviklere med prototyper eller demoer for en fast tidsramme på 12 måneder. Denne tiden brukes til å bringe et produkt til beta og skape et levedyktig businesscase. HackFwd tilbyr en full støttestruktur som finner rådgivere og utfører alt administrativt arbeid. Av de 30% eierandel som HackFwd tar, går 3% tilbake til gründerne for å gi til rådgivere og mentorer som takk. HackFwd gir midler til oppstarter på én til tre personer i ett år. Finansieringen varierer fra 100 000€ til 200 000€.

Agenda (in English):

  • Welcome, by IKT-Norge

  • What is HackFwd and how do we work, by David Bizer HackFWD

  • My story and what I believe Norway needs to foster entrepeneurs and innovation, by  Haavard Nord, Haavard co-founded Trolltech in 1994 and built it to a global software company Haavard is now serving on many boards within the software industry.

  • How do we keep entrepeneurs coming, and a look at the Norwegian VC/funding environment right now, by Bjørn Erik Reinseth, partner at FERD Capital

  • What tools do we need to keep the entrepeneurs entrepeneurial? By Brian Weisberg,   Brian is working for the establishment of an efficient early-stage technology incubator in Oslo, Norway.  Brian has a background both from McKinsey and banking.

Questions and discussions