Roger Schjerva landskap stor
Roger Schjerva

Statssekretær Roger Schjerva fra Finansdepartementet kommer til IKT-Norge for å gi bransjen svar på hvordan FoU-kostnader i programvarebedrifter heretter skal behandles skattemessig.  Du er invitert til å delta og stille spørsmål rundt ordningen.

 

IKT-Norge har jobbet lenge med en avklaring spørsmålet om skattemessig behandling av FoU i programvarebedrifter. Vi leverte i februar i år en rapport til Finansdepartementet med konkrete forslag til klarere regler rundt fradragsføring, eller alternativt aktivering og avskrivning av FoU kostnader. Målet er å få reglene endret slik at det blir tydelig for både firmaer og skattemyndigheter hva som gjelder.
Skattejurist Martin Wikborg, partner i Ernst & Young, deltar også for å svare på spørsmål rundt regelverket.

Påmelding til ea@ikt-norge.no innen fredag 21. oktober.