OSLO:ORIGO – Oslo Kommunes digitale transformasjon – lanserer nå BUDDY-programmet: et omvendt mentorprogram, bestående av DUFer – Digitale Unge Folk, og VVKer – Vanlig, Voksne Kommuneledere.

Målet er at DUFene tilfører VVKene nye perspektiver på deres muligheter, utfordringer og arbeidshverdag, mens VVKene gir DUFene innblikk i hva det vil si å lede store organisasjoner og ha mye ansvar i omfattende, offentlige virksomheter. Se film om DUFen Tina her.

Kort om BUDDY-programmet:

– Oppstart: 1. kvartal 2018

– Varighet: ett år

– Anslagsvis fire samlinger per år (á tre timer)

Hvem:

  • VVKene vil være utvalgte toppledere i kommunen
  • DUFene vil være ‘digital natives’ opptatt av samfunnsutfordringer
  • VVKene i BUDDY-programmet vil parallelt delta på «Digital Leder»-programmet OSLO:ORIGO lanserer i mars. DUFene vil spille en sentral rolle som støtte og sparringpartner i praksisperiodene på dette programmet.
  • Det vil ikke være noen kompensasjon til deltagerne, utover den verdifulle erfaringen og nettverket relasjonen vil by på.
  • Det oppfordres til at DUFene/VVKene tar initiativ til å finne sin form på møtefrekvens og innhold, men programmet vil komme med forslag på temaer og struktur.

BUDDY-programmet vil gi både DUFen og VVKen verdifull erfaring og innsikt, og vi håper du som DUF har lyst til å søke! I slutten av januar arrangerer vi rekrutteringsdag på Rådhuset, for å velge ut hvem som får være med i første runde av programmet.

Send oss noen ord om hvorfor du kunne tenke deg å være DUF til osloorigo@byr.oslo.kommune.no