Klart for fiberutbygging i Bjørvika

Det er snart gått ett år siden Byrådet først foreslo å innføre en bredbåndsavgift på 10 kr per meter kabel som ligger i kommunal grunn. IKT-Norge og andre har reagert kraftig på dette forslaget som ville kunne ført til at Oslos innbyggere og næringsliv i fremtiden ville hatt dårligere og dyrere bredbånd enn andre byer. Flere store utbyggingsprosjekter knyttet til infrastruktur har også vært utsatt på grunn av behandlingen av denne saken. IKT-Norge har lagt ned mye arbeid i denne viktige prinsippsaken som kan få store konsekvenser for hvordan andre kommuner tilrettelegger for økt bredbåndsutbygging. – Nå kan man endelig sette spaden i jorda i Bjørvika og starte å legge høyhastighets fiberkabler. Bredbånd er en samfunnsnyttig infrastruktur og vi er glad for at politikerne i Oslo nå har forstått at dette er noe man skal legge til rette for og ikke legge hindre i veien for, sier Bjercke.

Forslaget som i går kveld ble behandlet i  i Oslo bystyre lyder:

Ola Elvestuen på vegne av V fremmer følgende forslag:

1.
Det kreves ikke inn årlig leie («bredbåndsskatt») for IKT-utbygginger på kommunal grunn i Oslo.

2.
Byrådet bes utarbeide en ny IKT-strategi for Oslo, herunder behovet for utvikling av en høyhastighets IKT-infrastruktur og kostnadseffektiv tilgang til fremføringsveier for tele- og bredbåndsnett.

Les mer om saken her:

http://www.digi.no/php/art.php?id=512225

For ytterligere informasjon eller kommentar kan du kontakte Hallstein Bjercke i IKT-Norge på mobil 93038742