Telefoni over IP vil føye seg inn i et mønster sammen med andre tjeneste rover samme plattform. Åpen-kilde-bevegelsen vil etter hvert også trenge inn i telekomindustrien slik at ”gratis” telefoni hjemme blir vanlig, mens på bedriftsmarkedet vil en PC bli en PBX, var en av Pulvers mange andre spådommer.

– 2005 blir året da VoIP passerer fasen hvor det tiltrekker bare ”early adapters” og blir et tilbud som får aksept i massemarkedet. Dette gjelder ikke bare USA, men også Skandinavia, hvor de teknologiske forhold og markedets modenhet ligger til dels enda bedre til rette enn hos oss, sier Pulver.

Artikkelen finner du i Newsweek 24 jan2005: