Her kan du til enhver tid få oversikt over hvordan vi nå jobber politisk for de beste rammebetingelsene for våre medlemmer i situasjonen vi nå står i.

forsikringer

Politisk arbeid:

Oversikten oppdateres fortløpende.

Andre relevante saker knyttet til nåværende situasjon:

Har du spørsmål? Husk at du alltid kan kontakte oss.