IDC lanserte en rapport under COP15 som viser at IKT kan bidra til å redusere CO2-utslippene i de 20 største økonomiene i verden, med 25 prosent. Foreløbig ligger Japan an til å realisere dette først, og Norge er for lite til å være rangert – men det er all grunn til å tro at også vi kunne oppnådd denne type gevinster. Både Tyskland og USA har fått utredet egne SMART-rapporter som viser hvilket potensiale IKT har til å redusere utslipp av klimagasser i de landene og det er på tide med en lignende smart eksersis i Norge.

Min teori er at smartere transport ville gitt enorme utslag i Norge, der vi kjører IKT på ren strøm mens transporten er like fossil som ellers i verden. Dermed ville dette klimaknepet hatt ekstra høy effekt i Norge.