Nyhet,

Åndsverksloven er ingen konkurranselov

 Utgangspunktet er at de som eier åndsverket ønsker å beskytte det, og dette gjør artistene, kunstnerne og andre rettighetshavere ved å velge en DRM-løsning som hindrer ukontrollert kopiering. Lovforslaget gir rom for en slik beskyttelse av åndsverk gjennom DRM. Dette berører ikke hvilken type teknologi rettighetshaverne ønsker å benytte som DRM for sine åndsverk.  Det […]

Nyhet,

IKT-AID til flomofrene i Asia

De har laveste administrasjonsbidrag av alle de større hjelpeorganisasjonene i Norge. IKT-AID har vært basert på en stafett hvor de ansatte har gitt et bidrag av sin månedslønn fra 50-150 kr pr mnd. Det ønsker vi å fortsette med. Men den situasjonen som nå har oppstått er ekstraordinær, og denne gangen er det bedriftene vi […]

Nyhet,

Frokostseminar om eGovernment

Resultater fra en benchmarking studie gjennomført av Capgemini på vegne av EU kommisjonen vil bli presentert. Studien er gjennomført for femte år på rad, og viser hva ulike europeiske land har utviklet av elektroniske offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. Det vil legges ekstra vekt på resultatene fra Norge. Program og påmelding i PDF finner […]

Nyhet,

Ikke legaliser hacking!

Utgangspunkter for en ny åndsverkslov må også være og sikre at opphavperson også har mulighet til å sikre sitt verk.  Bransjer som er basert på opphav og hjernekraft eksistere ikke uten vern av dette. Norge som kunnskapsnasjon hviler på at vi får fornuftige lover som også tar innover seg dette.  DRM-markedet Det hevdes fra enkelte kilder […]

Nyhet,

Norske IKT-prosjekter best i verden?

Det har kanskje gått inflasjon i priser, men noen henger høyere enn andre og World Summit Award er uten tvil den prisen som henger høyest. Vinnerne får meget stor oppmerksomhet. I fjor ble prisutdelingen behørig dekket av Financial Times, Economist, Time Magazine, Washington Post, The Observer, Der Spigel, Frankfurter Algemenine, La Stampa m fl. Det […]

Nyhet,

IKT må være hovedtema i forskning

I går var det høringsmøte i KUF-komiteen på Stortinget om regjeringens forslag til nye forskningspolitikk; Forskningsmeldingen «Vilje til forskning» som ble lagt frem rett før påske. Meldingen tar til orde for økt næringslivsrettet forskning, men IKT er ikke lenger et hovedtema som det var i forrige melding. – Vi kan ikke lenger være en råvarenasjon. Vi må satse på kunnskapsutvikling og nye […]

Nyhet,

IKT-Norges første kommentarer til ny forskningsmelding

IKT-Norge er likevel overrasket over at næringsrettet forskningsinnsats fremdeles har liten fokus i regjeringens forskningspolitikk. – Forskningspolitikken må gi norske bedrifter mulighet til å skape en fremtid. Da må ikke anvendt forskning bli nedprioritert til fordel for grunnforskningen. Vi trenger sterkere samarbeid mellomg forskningsinstitusjonene og IKT-næringen. I fremtiden skal vi leve av de kunnskapsintensive bedriftene,  […]

Nyhet,

Internettbransjen til felles kamp mot barneporno

De fem ISP’ene som har undertegnet avtalen med Nye Kripos er: Freewave, NextGenTel, Tele2, Telenor, og UPC. Løsningen bygger på Telenors filter som har vært i drift siden november 2004.  – Det er viktig at en stor del av bransjen nå ønsker å være enda mer aktive i kampen mot barneporno, sier prosjektleder i IKT […]

Nyhet,

Positive til ny åndsverkslov

For oss er det viktig at lovforslaget nå verner om tekniske kopisperrer samtidig som man viser en smidighet ved at forbudet mot omgåelse ivaretas, med mindre det er nødvendig for avspilling på egnet utstyr. Dette knyttes opp mot hvilket utstyr man rimelig kan forvente at eksemplaret lar seg avspille på.IKT-Norge er positive til forslagets innhold […]

Nyhet,

Finansministeren tar feil!

Finansministeren uttaler seg mot bedre vitende og det er ganske oppsiktsvekkende at slike uttalelser som vil være med på å stake ut Norges kurs fremover, gis på et fullstendig feilaktig grunnlag. Vi har i en årrekke bemerket at eksporten av IKT-løsninger ikke fanges opp i eksportstatistikken. IKT-Næringen er i følge SSB landets nest største næring […]

Nyhet,

Innkjøpsguide for utdanningssektoren

Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund utarbeider nå en innkjøpsguide for infrastruktur og driftsløsninger for grunnskoler og videregående skoler. IKT Norge er tungt involvert i dette arbeidet. Guiden skal vise bredden i teknologiske muligheter og gi veiledning i forhold til innkjøp og drift. Versjon 2005 er nå snart ferdigstilt, og det er en begrenset høring […]

Nyhet,

IKT-Norge til India

Arrangementer som er planlagt ifm IKT er følgende:  New Dehli: Business Process Outsourcing (BPO). Møter for å kartlegge muligheter for norske selskaper til å benytteindiske ressurser og kompetanse innen; research, telesales, telemarketing, support, og vedlikehold. Dette vil spesielt være interessant for norske selskaper med interesse for engelskspråklige markeder. Men det finnes også språkkompetanse innen BPO […]

Nyhet,

Over 230 deltagere møtte Jeff Pulver på IP-seminaret!

Telefoni over IP vil føye seg inn i et mønster sammen med andre tjeneste rover samme plattform. Åpen-kilde-bevegelsen vil etter hvert også trenge inn i telekomindustrien slik at ”gratis” telefoni hjemme blir vanlig, mens på bedriftsmarkedet vil en PC bli en PBX, var en av Pulvers mange andre spådommer. – 2005 blir året da VoIP […]

Nyhet,

Høring digitale læringsressurser

Det er Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitetet og VOX som har utarbeidet utkastene til strategiene, på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Strategiene skal blant annet bidra til å etablere velfungerende marked for kjøp/salg av digitalt innhold i utdanningssektoren. Høringsutkastene finner du her. Høringsfristen er 25. februar. Hvis du ønsker å komme med innspill til IKT-Norges høringsuttalelse, ta kontakt […]

Nyhet,

IT-barometeret 2004 klar!

Målsetningen med IT Barometeret er å kartlegge kunderelasjonsarbeidet i IT/Telekom bransjen gjennom samtaler med topplederne, gjennomføring av kundeundersøkelser og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. Resultatene vil fortløpende bli omtalt og rapportert i Computerworld.  34 toppledere ble intervjuet av First Forecast i november og noen av resultatene ble publisert i Computerworld fredag den 17 desember. Se også www.cw.no […]

Nyhet,

Felles studietur til København 8.-10. februar

Vi tar danskebåten til København 8. februar kl 1700 fra Oslo, og returnerer 10. februar kl 0915. Prisen er kr 2500,- per person. Prisen inkluderer båt med innvendig lugar t/r, samt mat på båten og lunsj i Danmark. Det er totalt 15 plasser – så her gjelder «førstemann til mølla»-prinsippet. Bindende påmelding må skje innen […]

Nyhet,

Kurs i søknadsskriving

Kursene er gratis, og presenteres av Dr. Sean McCarthy, Hyperion Ltd, Ireland. Kursene vil inneholde: – Background to the Sixth Framework Programme– The Research Priorities and Horizontal Programmes – The Research Programmes and the Instruments · EU R&D Programme Rules and Terminology· How Proposal are Evaluated · Selecting Partners · Strategy for Writing Proposals · State of the Art · How […]

Nyhet,

Modernisering av offentlig sektor

Norge har i dag en av verdens største offentlige sektorer.  En offentlig sektor som vokser raskere enn i andre land. Fortsetter den ekspansive utviklingen vi har i dag vil 50% av alle arbeidsføre i Norge jobbe i offentlig sektor i 2020! Skal denne utviklingen bremses er nøkkelen å effektivisere arbeidsinnsatsen. Statsråd Morten Andreas Meyer har […]

Nyhet,

Børge Brende på offisielt besøk til India

IKT-Norge arbeider for å få frem et nyttig program for IKT-bedrifter. Arrangementer som er planlagt ifm IKT er følgende: New Dehli: Business Process Outsourcing (BPO). Møter for å kartlegge muligheter for norske selskaper til å benytteindiske ressurser og kompetanse innen; research, telesales, telemarketing, support, og vedlikehold. Dette vil spesielt være interessant for norske selskaper med […]