Nyhet,

Seminar om datalagringsdirektivet

DATALAGRINGSDIREKTIVET – NØDVENDIGHET ELLER ONDE? For tiden diskuterer vi i Norge hvordan vi skal – eventuelt ikke skal – implementere EUs direktiv om datalagring. Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som: Telefonnummer eller bruker ID, navn og adresse for den som ringer og den man ringer til, dato, […]

Nyhet,

Nei til datalagring

På oppdrag fra IKT-Norge har Sentio utført en landsomfattende spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdninger til  Datalagringsdirektivet, som regjeringen om kort tid må ta stilling til. Direktivet legger opp til at all telefon og datatrafikk skal kartlegges og lagres i inntil 24 måneder. På spørsmålet: Har du hørt om datalagringsdirektivet svarer hele 69% nei, 3% […]

Nyhet,

eTEN-møte 15. februar

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om eTEN – et EU-program med en ramme på 50 millioner Euro. Informasjonsmøtet er 15. februrar, og IKT-Norges Fredrik Syversen er en del av programmet.