Nyhet,

Invitasjon til deltagelse i FoU-prosjekt

DESDIFOR er et prosjekt ved Norsk Regnesentral støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet har som formål at øke bevisstheten i norske virksomheter om digitale bevis og å utarbeide et forslag til en standard for hvordan man proaktivt kan legge sine datasystemer og organisasjon tilrette for å samle inn og oppbevare digitale bevis i overensstemmelse med Norsk […]

Nyhet,

IKT-bransjens PR-seminar 2004 – 10.juni

IKT-sektoren er preget av raske trendskifter, omfattende konjunktursvingninger og raskt tilfang av nye aktører og løsninger. Bransjens særtrekk og kompleksitet stiller derfor store krav til markeds- og informasjonsarbeidet i bedrifter som ønsker å styrke eget omdømme blant viktige målgrupper. IKT-bransjens omdømmeseminar 2004 retter nå søkelys på hvordan norske IKT-bedrifter kan bygge et sterk og vedvarende […]

Nyhet,

Medlemmer topper listen over lønnsomme SW-bedrifter

Microsoft, SuperOffice, Software Innovation, EDB og Visma går nå sammen med IKT-Norge for å lage en omfattende rapport om programvarebransjen i Norge .I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Norske programvareleverandører er de mest lønnsomme i Norden. – Dette er meget spennende tall som viser at Norge kan, dette er viktig å dokumenter […]

Nyhet,

IKT-Indeksen viser stabil vekst

Programvare er stabilt høy og bekrefter tendensen fra forrige kvartal. Tjenester viser en liten tilbakegang men dette må sees i lys av den kraftige veksten i forrige kvartal. Tjenesteindeksen er fortsatt høy og antas og vise en korreksjon av den relativt høye indekstallene fra siste kvartal. Dersom du er interessert i fullversjonen av IKT-Indeksen, ta […]

Nyhet,

Seminar om brukerstyrt innovasjon

To av styremedlemmene i IKT-Norge, Geodatas Hege Skryseth og IBMs Morten Torkildsen, vil holde innlegg. I tillegg vil Poul Erik Jakobsen fra danske pej gruppen forteller hvordan vi kan finne ut hva fremtidens forbrukere vil ha før de vet det selv. Anne Kirah i Future Alliance presenterer metoder for å skape produkter og tjenester som treffer i […]

Nyhet,

Hat trick for Oda

Samtlige deltagere i programmets to første kull, har tatt større faglig og personalmessig ansvar i ettertid. Forventningene er derfor høye når IKT-Norge i dag setter i gang med kull tre, som kan skilte med 14 talenter – en rekord. Dialogbasert kunnskapsdelingOda-programmet varer i ett år og er basert på dialog og kunnskapsdeling. Fokus er på strategisk […]

Nyhet,

Oda talentprogram, kull 3

Oda-talentprogram er IKT-Norges lederprogram for kvinner i IKT-bransjen. Programmet ble startet i 2003 og har vært en stor suksess. Samtlige deltagere som har gjennomgått programmet, har tatt større faglig og personalmessig ansvar i ettertid av programdeltagelse. I disse dager starter kull tre, som kan skilte med 14 talenter – en rekord. Oda-programmet varer i ett […]

Nyhet,

IKT-Norge setter fokus på søk

Søkekonferansen avholdes den 3. april 2008. Fornyingsminister Heidi Grande Røys holder åpningstalen. Dernest følger et spennende fellesprogram før vi ved lunsjtider bryter ut i tre forskjellige sesjoner: en for forretningsledere, en for teknologiledere og en for utviklere. For mer informasjon om Search Summit Norway 2008, se: www.searchsummit.no

Nyhet,

Seminar om datalagringsdirektivet

DATALAGRINGSDIREKTIVET – NØDVENDIGHET ELLER ONDE? For tiden diskuterer vi i Norge hvordan vi skal – eventuelt ikke skal – implementere EUs direktiv om datalagring. Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som: Telefonnummer eller bruker ID, navn og adresse for den som ringer og den man ringer til, dato, […]

Nyhet,

Nei til datalagring

På oppdrag fra IKT-Norge har Sentio utført en landsomfattende spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdninger til  Datalagringsdirektivet, som regjeringen om kort tid må ta stilling til. Direktivet legger opp til at all telefon og datatrafikk skal kartlegges og lagres i inntil 24 måneder. På spørsmålet: Har du hørt om datalagringsdirektivet svarer hele 69% nei, 3% […]

Nyhet,

eTEN-møte 15. februar

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om eTEN – et EU-program med en ramme på 50 millioner Euro. Informasjonsmøtet er 15. februrar, og IKT-Norges Fredrik Syversen er en del av programmet.