Fornyingsdepartementet har vist vilje til å sette Grønn IT på agendaen, både gjennom konkrete prosjekter i 2008 på grønne datasentre og videokonferanse, og i Statsbudsjettet. Nå vil Simon Mingay, som blant annet har kritisert den britiske regjeringens grønn it-politikk, gi innspill til en norsk grønn it-politikk.

Fornyelse og miljøgevinst i Statsbudsjettet
Jørund Leknes vil fortelle hvordan FAD tenker på og jobber med Grønn IT. I statsbudsjettet står det at FAD vil «leggje vekt på tiltak som både verkar med til å fornye offentleg sektor og som kan skape eit betre miljø. Noreg skal gå føre i klimapolitikken og offentleg sektor skal vise veg».

Konferansen gjenspeiler ellers utviklingen innenfor Grønn IT det siste året: et økende fokus på energieffektivisering av «de andre 98 %’ene» i bransjer som bygg og energi, samt et økende fokus på livssyklus og krav til klimaregnskap / sertifisering.

Grønn IT handler ikke bare om energieffektivisering av servere. Men det handler i høyeste grad om energieffektivisering, som er et viktig verktøy i klimaarbeid og i tilpasning til kommende kundekrav.

Morgendagens konsumenter
Dagens10-20-åringer blir snart toneangivende konsumenter. Hva vil de kreve av sine produkter? De vil kreve miljøvennlighet, gjerne i form av en slags energi- eller miljømerking eller et forholdstall som alle produkter rangeres etter.

Etter oljekrisen i 1973 ble verden obs på antall liter per mil som mål for bilenes energieffektivitet. Det har vi brukt flittig siden. Fremover kan for eksempel antall kwH eller CO2-ekvivalenter per bankkonto bli et parameter man velger bank ut fra. Det igjen krever en energieffektiv verdikjede, effektive (eller helt nye) arbeidsprosesser i alle ledd eller sågar helt nye forretningsmodeller som reduserer miljøbelastningen.

Det er Grønn IT.

Resonnementet er lånt fra en Gartner-analytiker ved navn Jonas Kjellstrand. Det viser at Grønn IT er på vei bort fra «hygienefaktor på datarommet», til å bli selve skjelettet i en levedyktig forretningsmodell.