Grønn ITs danske søsterprosjekt Grøn IT vil være vertskap for en paneldebatt om ITs rolle i klimakampen, den 11. desember i København.

Deltagerne kommer fra HP, Cisco, Dell, Microsoft, Intel, KonicaMinolta og Fujitsu og vil diskutere både tiltak for å redusere utslipp fra IKT-bransjen og hvordan smart bruk av IKT kan redusere utslipp fra andre bransjer.

Deltagerne er:

Laura Ipsen, Senior VP and General Manager Smart Grid, Chair of Cisco’s Ecoboard, Cisco

Mark Newton, Chief Environmental Strategist, Dell

Glen Koskela, Chief Technology Officer, Nordic Region and Technology Strategist Fujitsu Global, Fujitsu

Engelina Jaspers, Senior VP Environmental Sustainability, HP

Lorie Ann Wigle, Eco-Technology General Manager, Intel

Ken Osuga, Vice President, Business Operations, Konica Minolta Business Solutions

Rob Bernard – Chief Environmental Strategist, Microsoft