Her er link til de partiene som har vedtatt egen IKT-politikk:

Høyre: IT og telekommunikasjon (2005)
http://www.hoyre.no/Temaer/ItOgTelekommunikasjon

SV: Digitale muligheter – Norge som ledende IKT-nasjon (5.september 2005)
http://www.sv.no/politikken/rapporter/dbaFile93335.html

Ap: Skape og dele – Arbeiderpartiets Næringspolitikk (8.august 2005)
http://www.dna.no/asset/26550/1/26550_1.pdf?PHPSESSID=be85c7618d0d93006b0fe8149c9d4f7e
http://www.dna.no/index.gan?id=33960&PHPSESSID=be85c7618d0d93006b0fe8149c9d4f7e

KrF: IKT-tiltakspakke (2005)
http://www.krf.no/portal/page?_pageid=33,87218&_dad=portal&_schema=PORTAL

FrP:ØØMarkedsøkonomi for fritt næringsliv og velstand (2005-09) 
http://www.frp.no/Innhold/FrP/Om_FrP/Stott_FrP!/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=13462

Venstre: Næringspolitisk handlingsplan
http://www.venstre.no/valgportal/pdf/naeringslivet.pdf

Senterpartiet: Næringspolitikk
http://www.senterpartiet.no/dokumentene/6467/index.htm

Regjeringen: eNorge 2009 – Det digitale spranget (juni 2005)
http://www.odin.dep.no/filarkiv/251516/enorge_2009_komplett.pdf

Her er link til alle partienes programmer:
http://www.nsd.uib.no/data/polsys/partiveven/PartivevenNy.cfm?Start=0&Korttekst1=Valgprogram&Tilstart=2&Sorter=201&Ramme=Unchecked