Chaffey
Paul Chaffey på IKT-Norges medlemsarrangement for offentlig sektor (Foto: IKT-Norge/Nard Schreurs

I regi av IKT-Norges medlemsarrangementet “Forum for offentlig sektor” stilte statssekretær i “superdepartementet” KMD foran 100 deltagere fra IKT-næringen.

Torsdag 28. november avholdt IKT-Norge et møte i Forum for offentlig sektor, hvor statssekretær Paul Chaffey i KMD fortalte om digitaliseringsarbeidet den nye regjeringen legger opp til.

 

KMD er det nye sammenslåtte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der IKT-virksomheten til tidligere FAD legges inn. Chaffey vil som statssekretær først og fremst rette seg på digitaliseringen av offentlig sektor.

– Vi skal jobbe med tre F-ene. Forenkling. Forbedring. Og fornying, sa Chaffey innledningsvis om den blå regjeringens visjoner.

Møtet ble avholdt i lokalene til Oracle og samlet nesten 100 interesserte fra hele it-næringen. På vegne av IKT-Norge var det generalsekretær Per Morten Hoff som ønsket velkommen til Chaffey.

Chaffey snakket om hvordan det nye ”superdepartementet” skal jobbe videre med digitalisering og effektivisering av offentlig sektor.

– Kommunene sier de vil ha mer styring av IKT, det sier KS. De ønsker at noen avgjørelser tas sentralt, slik at de små kommuner slipper å bruke mye ressurser på slike avgjørelser, og heller kan bruke dem på førstelinje. Men det betyr ikke at sterkere styring går på bekostning av sterkt lokaldemokrati, sa Chaffey.

Et av de største problemene politisk ledelse har i forhold til digitalisering er at innovasjon ikke foregår i én sektor, men mellom aktørene.

– Noen av de aller viktigste grensene er mellom offentlig sektor og privat sektor. Mye av innovasjonen skjer i private næringslivet, sa Chaffey.

Etter statssekretærens innlegg fikk salen under ledelse av IKT-Norges Heidi Austlid stille spørsmål. Chaffey fikk spørsmål om offentlige it-prosjekter, kompetansemangel, Difi, styring av kommuner, hindre for innovasjon, digital postkasse og en rekke andre temaer.  

Hele seansen tok halvannen time, og debatten var ikke ferdig da Austlid måtte avslutte den.

Les et fyldig referat på Computerworld.no.