Alle virksomheter med respekt for seg selv kartlegger kunnskapsnivå – også innenfor IT. Samtidig lages det planer for nødvendig utvikling av denne kompetansen. I en hard, internasjonal konkurranse med krav til innovasjonsevne, er oppdatert og velutviklet IT-kompetanse en forutsetning for å lykkes i så vel næringsliv som i offentlig forvaltning. Det skjer bl.a. i medarbeidersamtaler hvor det legges planer for hvordan de ansatte skal utvikles ut fra eget så vel som virksomhetens behov. Det er kanskje på tide at vi snakker et felles språk og får en standard som grunnlag for definisjon, kategorisering, presentasjon og ikke minst utvikling av denne kompetansen?

De europeiske dataforeningene har nå etablert en sertifiseringsordning, EUCIP (European Certification of IT Professionals) som gir en mulighet til å sammenligne epler og epler når man søker etter – eller tilbyr profesjonell IT-utvikling.

IKT-Norge mener dette er et betydelig skritt fremover, både for bransjen og for bransjens kunder. Riktignok finnes det en rekke sertifiseringsordninger som dokumenterer kompetanse på spesifikke produkter, men en generell kompetansestandard har lenge vært savnet.

Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte hvor det blir redegjort for denne åpne standarden: 

Tid:       14. oktober 2008, 09:00 – 11:30

Sted:    Hos IKT-Norge Drammensveien 126a

 

Agenda:

1. Fakta om EUCIP-programmet
Renny Bakke Amundsen, adm. dir. EUCIP Norge as

2. Hvordan beskrive og dokumentere profesjonell IT-kompetanse
Ragnvald Sannes, amanuensis ved Handelshøyskolen BI og Eksamensansvarlig EUCIP Professional 

3. Tjenestetilbyderes nytte av EUCIP-standarden
Per Kveim, tidligere konserndir. i Software Innovation og styreleder i EUCIP Norge as

4. Våre medlemmers nytte av en åpen kompetansestandard
Per Morten Hoff. Generalsekretær i IKT-Norge