jonas hoyopploselig  Visjonen «Én innbygger – én journal» er en god visjon som krever mer enn IKT.

IKT-Norge og Norsk eHelseforum ser positivt på den nye stortingsmeldingen om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.

– Vi er avventende positive, det lanserer tildels omfattende grep som vi som næring blir omfattet av, noen av disse må vi diskutere om er formålstjenlige både for sektoren og for pasientene, sier Fredrik Syversen, direktør for helse i IKT-Norge.

–IKT-næringen har lenge etterspurt et lovverk som åpner for å dele helseinformasjon mellom behandlere av samme pasient på tvers av geografiske og organisatoriske forhold. Vi er derfor glad for den visjonen som regjeringen nå legger opp til der informasjon skal kunne aksesseres av de som  er behandlere,  uavhengig hvor de er organsiert i Norge.

– Vi er nok mer skeptiske til forslaget om ett journalsystem for hele Norge, som er et av tre scenarioer som regjeringen vil utrede, England hadde et slikt prosjekt som floppet til de grader at vi er sunt skeptiske til om det er formålstjenlig i Norge, sier Syversen.

– Norge trenger beslutningstøtte i sine IKT-systemer, og her ligger mye av ansvaret på sektoren selv, i hvordan man standardiserer ulike behandlingsløp, medisinering, oppfølging, og prøvetaking, og deretter integrerer disse i helseinformasjonssytemene. Dette er like nødvendige tiltak som det å få på plass en journal, mener Syversen.

– Vi vil allikevel rose regjeringen for å endelig å sette IKT i det perspektivet det hører hjemme, som en utløsende faktor for å oppnå bedre kvalitet i behandlingen, bedre pasientsikkerhet og et godt og transparent personvern.