For oss er det viktig at lovforslaget nå verner om tekniske kopisperrer samtidig som man viser en smidighet ved at forbudet mot omgåelse ivaretas, med mindre det er nødvendig for avspilling på egnet utstyr. Dette knyttes opp mot hvilket utstyr man rimelig kan forvente at eksemplaret lar seg avspille på.
IKT-Norge er positive til forslagets innhold men ønsker å peke på ulike negative konsekvenser:
 

  • En håndhevelse av et slikt forbud vil være en utfordring mht. personvern.
  • ISP’ene kan ikke påta seg noe ansvar for håndhevelsen av en slik lovendring.
  • Man vil møte en veletablert praksis for slik nedlasting som ofte ikke oppfattes som verken ulovlig eller umoralsk. Dette må tas på alvor!

I undersøkelsen fra SAFT-prosjektet viser det seg at unge mennesker i stor grad mener det er akseptabelt å laste ned musikk fra nettet. Følgende tall kan illustrere dette:

  • 60% av alle barn i Norge mener det er akseptabelt å laste ned musikk fra nettet
    Dette tallet stiger til 82% for barn over 13 år
  • 48% av alle barn i Norge mener det er akseptabelt å laste ned filmer fra nettet.
    Dette tallet stiger til 62% for barn over 13 år.

Bransjen ønsker å bidra med bevisstgjøring rundt opphavsrett. Vi jobber selv med lignende problemstillinger i forhold til piratkopiering av programvare. Men det er viktig at vi her ikke kriminaliserer 75% av alle barn i Norge sier prosjektleder i IKT-Norge, Fredrik Syversen. – Opplysningsarbeid er nå mye viktigere enn politiarbeid sier Syversen. Barn som laster ned media fra nettet trenger informasjon ikke saksøkning fra amerikansk platebransje avslutter Fredrik Syversen.

Selvforskyldte problemer som IT-bransjen løser.
– IKT-Norge er også av den oppfatning at musikkbransjens problemer i forhold til digitale lagringsmedia er selvforskyldt. Man har sovet i timen, og så ønsker man å dytte sine problemer over på en annen næring. Det er faktisk musikkbransjen selv som har utviklet de patenter og løsninger de nå ikke har klart å administrere, sier han. – Det er også verdt å merke seg at norske teknologiselskaper er helt i verdenstoppen i å utvikle DRM-løsninger. Et eksempel på dette er det norske teknologiselskaper Beep Science.

Nye tjenester bør etableres!

IKT-Næringen mener at den nye lovgivningen nå bør anspore til nye betalbare tjenester for nedlasting av media også i Norge.