PRESSEMELDING FRA IKT-NORGE

Kommentarer til Stortingsmelding om Digitalradio:

Positivt at Regjeringen satser på DAB+

IKT-Norge er positive til av digitalisering av radiomediet i Norge. Imidlertid er IKT-Norge opptatt av at det velges en fremtidsrettet plattform, samt at fokus er på det som bør være kjernesaken, nemlig hvordan NRK kan distribuere sine radioprogrammer på flest mulige tekniske plattformer. At Stortingsmeldingen tvinger aktørene over på DAB+ er meget gledelig, siden den nye standarden er vesentlig bedre enn den gamle og utdaterte DAB-standarden.

NRK og Digital Radio Norge har i diskusjonen så langt t avvist DAB +. At Kulturdepartementet her har skjært igjennom og går for DAB+  er svært positivt og sikrer også større mangfold i eteren.

At man samtidig skal sende DAB kan ikke være annet enn en gest til NRK, for å redde deres ansikt og at de 300.000 DAB radioene som er solgt fortsatt vil kunne virke.

I debatten som vil følge mener IKT-Norge at NRK bør ha fokus på å lage verdens beste norske innhold som brukerne selv kan bestemme når, hvor og fra hvilken enhet de ønsker å konsumere (HD)lyd og (HD)bilde. For første gang har man en situasjon hvor alle med bredbånd, en ny smartphone, en PC koblet til internett eller nye enheter som iPad nå kan konsumere radio og TV i høy kvalitet uten å benytte annen infrastruktur enn internett. Accenture anslår at “tablets” alene vil utgjøre minst en million enheter i Norge innen 2015. Da vil tilgjengliggjøring av innhold på disse enhetene kanskje være den viktigste måten å kunne nå nye og unge brukere på i de nærmeste årene.  Radiomarkedet er i dramatisk endring og da er det dristig å fastsette stengning av FM nettet nå, og det står i sterk kontrast til utviklingen i England som har vært referanseland nr 1 for DAB.

Den engelske kulturministeren Ed Vaizey som i en  tale 08.07.10 ga klart uttrykk for at det ikke kommer på tale å skru av det engelske FM-nettet: ”Another myth is that, by switching over to digital, we plan to switch off FM. We do not. Let me repeat this – we do not intend to switch off FM.”

For IKT-Norge er det absolutt viktigst at forbrukere må kunne ha tillit til teknologi og teknologileverandørene. En overgang til DAB som ikke er initert av lytterne utfordrer denne tilliten, jmf det engelske forbrukerombudets (Digital Consumer group UK) uttalelse: “Listeners must lead the way to radio switchover.” I Norge skal altså dette skje med tvang.

Bør ikke låse seg til slukkedato i 2017

Med dette vedtaket vil Norge bli det første landet i verden som beslutter å stenge FM-nettet. Dette er en dristig avgjørelse i en tid hvor den teknologiske utviklingen er mer usikker enn noen gang. Stenges FM-nettet er det i utgangspunktet ingen vei tilbake.  NRK har brukt mange hundre millioner kroner på å bygge et DAB-nett på ”speck” og mye kan tyde på at eieren, den norske stat, med Kulturministeren som generalforsamling, har vurdert at det ikke er noen vei tilbake. Markedet har så langt ikke ville adoptere DAB, og da har tvang vært eneste utvei.

I Norge har kampen for å stenge FM vært ført av de store og dominerende radioaktørene og  Elektronikkbransjen. Aktører som har en klar særinteresse og økonomiske motiver for å få stengt FM. Forbrukerne vil frem til 2017 få betydelige utfordringer og vil bli påført betydelige kostnader. Norge har i dag en installert base på 20 millioner FM-radioer. Størst utfordring vil vi forbrukerne få med radio i bil hvor de fleste biler i dag har integrerte lydsystemer.

For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt:

Per Morten Hoff, Generalsekretær

IKT-Norge

hoff@ikt-norge.no

92022354