ITEA har initiert mer enn 85 prosjekter på tilsammen ca 9.500 årsverk. De fleste av disse er nå fullført, mange med stor suksess, og med et vell av nyttige resultater.

 

Det er økende interesse for deltakelse i ITEA fra norske bedrifter og forskningsinstitusjoner. Norske bedrifter kan delta som selvstendige partnere i ITEA prosjekter eller de kan inngå i norske samarbeidskonstellasjoner.

 

Du inviteres hermed til en presentasjon av ITEA. Møtet arrangeres av IKT-Norge, Norges forskningsråd og ITEA i fellskap, som følger:

 

Sted: Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, Oslo.

Dato: 19. januar 2006

 

Agenda:

 

11:15 Welcome & Introduction
11:20 The ITEA 2 Programme – an Overview
Rudolf Haggenmüller, Chairman ITEA 2
12:00 How to Participate in ITEA 2
Erik Rodenbach, ITEA Programme Coordinator
12:45 Lunch and Networking
13:45 Experiences of a Norwegian company participating in ITEA 2
14:15 National Funding Support
Tron Espeli, Research Council of Norway
14:45 Questions & Answers
15:00 End of meeting

 

Påmelding til hans.petter.dahle@oslo.online.no innen 16. januar.