Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og en næring i vekst, i Norge og internasjonalt. Grønne datasentre – som tilbyr tjenester til det internasjonale markedet med fornybar norsk energi som hovedinnsatsfaktor – gir mulighet for grønn vekst i Norge.

Rammebetingelsene for datasentrene  er imidlertid i spill i Norden; elavgiften for datasentre er redusert i Finland og Danmark og Sverige har sagt de vil følge etter for å beholde konkurransekraften. (Norge rører ikke elavgiften, dermed kan Norge prise seg ut av konkurransen.)

Torsdag 23. oktober 2014 arrangerte IKT-Norge i samarbeid med to av IKT-Norges medlemmer, Coromatic og Green Mountain Data Centre, et seminar der vi belyste både hva datasenternæringen kan bety for Norge i form av grønn vekst, verdiøkning av vår fornybare kraft og verdiskapning; hvordan våre naboland har agert i det internasjonale markedet; hvordan Norges grønneste datasenter blir mottatt i utlandet – og hvordan fremtiden for denne næringen kan se ut.

Hovedkonklusjonene var at
1) elavgiften for datasentre må harmoniseres med våre naboland og øvrig industri,
2) fiberkapasiteten ut av landet, som er litt svak, kan styrkes ved å legge fiber i de kraftkablene Statnett planlegger til hhv. Tyskland og Storbritannia.

Her er noen av presentasjonene som ble holdt:

Energi Norge: Kraft fra fornybare kilder til grønne datasentre

 

IKT-Norge: Hvilken verdi gir datasentrene Norge?

 

Green Mountain: Setting the Green Standard

Coromatic: Samarbeid for å fremme våre fortrinn