ipv6mork23. og 24. mai arrangerte IKT-Norge IPv6 forum Norges første konferanse om IPv6 i Oslo med både nasjonale og internasjonale speakere. Konferansen ble en stor suksess takket være stor innsats fra både sponsorer og ca. 30 enkeltpersoner.

Alle presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut på nettsiden  http://ipv6forum.no/presentasjoner-og-foredrag/ og videoer blir nå klargjort og blir publisert samme sted neste uke.

Planleggingen av de neste konferansene er godt i gang, den neste blir lagt til Stavanger i oktober/november 2011.

Følg med her på http://www.ikt-norge.no og http://ipv6forum.no for annonseringer om de kommende konferansene. Forslag, innspill og ønsker til konferansene sendes til konferanse@ipv6forum.no, generelle henvendelser om IKT-Norge IPv6 forum sendes til post@ipv6forum.no eller tw@ikt-norge.no.