Den langsiktige innsatsen IKT-Norge har gjort for å få IKT på agendaen
i valgkampen har nå vist seg å ha effekt. Hovedkravet om behovet for en
framtidsrettet IKT-politikk som IKT-Norge leverte i form at rapporten
«Veikart for vekst og velferd» har blitt hørt, sier Maria Angell
Dupont, prosjektleder i IKT-Norge. Hun viser til at IKT-politikk vektes tungt i regjeringens planer for fornying av offentlig sektor.

– Sammenlignet med Soria Moria I-erklæringen er det store fremskritt
å spore for IKT, men det er fortsatt lang vei å gå før vi er i mål,
sier Dupont.

Et viktig poeng for kunnskapsspredning, verdiskaping og innovasjon
er at regjeringen nå går inn for at offentlig informasjon skal bli
gratis tilgjengelig for alle i digital form.

– Dette punktet vil kunne utløse milliardverdier i nye innovasjoner, sier Liv Freihow, prosjektdirektør i IKT-Norge.

Dessverre har regjering ikke kommet så langt i sine politiske
fremtidstanker at Norges tredje største næring har fått en synlig plass
i næringspolitikken. Samtlige partier var under valgkampen enige om at
kunnskapindustrien er viktigere enn tradisjonell industri for Norges
fremtid. Likevel nevnes ikke IKT i kapittelet om næringspolitikk.

– Det er tegn på en gammelmodig politikk når rederinæringen blir
tilgodesett med særfordeler mens IKT-næringen, som er nøkkelen til
vekst og innovasjon i alle næringer og i offentlig sektor, fortsatt
hovedsakelig blir ansett som et verktøy for administrasjon, sier
Freihow.