Her vil han legge frem den ferske rapporten Hedge Funds and Private Equity – A Critical Analysis, som har utløst stor debatt i EU.

BAKGRUNN:
Private equity-markedet, fra såkornkapital til oppkjøp av børsnoterte selskaper, har vokst eksplosjonsartet – til 500 milliarder dollar på global basis i fjor. Nå rykker fagforeningsledere og politikere i Europa ut med advarsler mot PE-fondenes fremferd, som de mener truer den langsiktige verdiskapingen. I Tyskland har regjeringen varslet lovendringer for økt kontroll med bransjen.

I Norge er private equity fremdeles en liten del av markedet sammenlignet med våre naboland og Europa for øvrig, men mye tyder på at PE-fondene også vil bli mer aktive i Norge i årene fremover. Ifølge finansminister Kristin Halvorsen er det også aktuelt at Statens Pensjonsfond – Utland plasserer midler i private equity. På Mandag Morgens lunsjmøte 11. juni ser vi nærmere på de nye kapitalfondene som nå dominerer oppkjøpsmarkedet, og som hittil har vært lite kjent