Direktoratet for e-helse publiserte 1. desember en rapport om informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører.

Rapporten var en direkte følge av situasjonen som har oppstått i Helse Sør-Øst etter at Moderniseringsprogrammet ble stoppet på grunn av medieoppslag om mulige brudd på sikkerhetsrutiner.

I rapporten fastslår Direktoratet at det ikke ser behov for å hindre outsourcing, så lenge den gjennomføres på riktig måte.

– Vi har konkludert med at det ikke er noe som ikke kan drives av private aktører i utlandet, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse til NRK.

IKT-Norge støtter konklusjonen om at private leverandører er nødvendig for å modernisere og digitalisere helsetjenesten.

– Det er derfor veldig viktig at det opprettes gode rutiner for sikkerhet, slik at ikke unødvendige misforståelser hindrer rask og smidig innføring av teknologi, sier direktør for e-helse i IKT-Norge, Nard Schreurs.

Les rapporten her.