Det er niende gang Rambøll Management Consulting og IKT-Norge har gleden av å presentere effekter og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi hos de 500 største private og offentlig virksomhetene i Norge.

Bestill rapporten fra Rambøll her!

Vi sender rapporten gratis til alle våre medlemmer 24. august 2016, samt flere ganger utover høsten. Ønsker du som medlem rapporten tilsendt, kontakt Elisabeth Aas på ea@ikt-norge.no.

Få et fortrinn i bransjen

Med utgangspunkt i beste praksis i norske virksomheter og presentasjon av løsninger og metoder, er rapporten et verdifullt verktøy for å kvalitetssikre dagens og fremtidens IT-strategiske beslutninger. Konkrete eksempler fra rapporten kan benyttes til å sette IT på dagsordenen hos toppledelsen og skape forståelse for betydningen og rekkevidden av IT i hele organisasjonen.

Et bidrag til IT-debatten

IT i praksis kan bidra i den løpende debatten om IT, både på virksomhetsnivå og i samfunnet som helhet. Undersøkelsen er gjennomført fra mars til juni 2016 blant øverste IT-ansvarlig (IT-direktører, IT-sjefer osv.) og øverste forretningsansvarlige (adm. direktører, direktører osv.). Årets utgave av IT i praksis omfatter også en omnibusundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI blant et representativt utvalg av den norske befolkning.

Bli kjent med suksesshistoriene

IT i praksis 2016 presenterer også en rekke suksesshistorier. Suksesshistoriene er ment å gi inspirasjon til hvordan man konkret kan adressere enkelte av de utfordringer som IT i Praksis peker på gjennom å lære av andre virksomheter som har lykkes på området.

– Dette er et desperat rop om IT-hjelp fra staten, i digi.no

Kommunene blinkes ut som IT-sinker, i hegnar.no

Heidi Austlid omtaler rapporten på NRK Nyhtesmorgen.

Foto: Martine Jacobsen/IKT-Norge Studentsquad