– IKT-næringen er en bransje som trenger mer arbeidskraft. Da er det synd at Regjeringen ikke benytter anledningen til å øke antall IT-studieplasser og omskolere flere ledige dit, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen gjennom tilleggsbevilgning på 100 millioner NOK til subsidier til norske sjøfolk prioriterer å bevare ulønnsomme næringsstrukturer fremfor å legge all videre satsing til lønnsomt, fremtidsrettet næringsliv, sier hun.

I et budsjett med mange ny satsinger er det også ting som IKT-Norge gleder seg over.

– Det er positivt at rammen for medfinansieringsordningen øker slik at flere statlige IT-prosjekter kan starte opp. Dette har vi oppfordret til. Vi ønsker også at kommunene skal kunne bli endel av ordningen, sier hun.

Hun trekker også fram forslaget om å øke støtten til bedriftsnettverk i Innovasjon Norges.

 
– Bedriftsnettverk har vist seg å være en vellykket ordning for å få frem nye, innovative næringsgrupper, sier Austlid.