IKT-Norge utfordrer Stortinget til å forbedre statsbudsjettet for 2017. 

Link til statsbudsjettet 2017. 

– Vi glipper muligheten for at Norge skal bli digitalt verdensledende. Vi savner de store grepene for å omstille og utnytte de digitale mulighetene, selv om det i et stort statsbudsjett også er gode digitale nyheter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Vi finner heller ikke at Regjeringen har vilje til å følge opp IT-næringens kompetansebehov med studieplasser og planer for å øke arbeidstakernes digitale kunnskaper, sier Austlid.

– Det er synd at Regjeringen ikke trapper opp prøveordningen med programmering i grunnskolen, sier hun. IKT-Norge og Lær Kidsa Koding ønsker en obligatorisk ordning med programmering på alle skoler fra 1. klasse.

 

Regjeringen har erkjent at medfinansieringsordningen, som skal utløse lønnsomme IT-prosjekter i staten, allerede har gitt lønnsomme prosjekter for milliarder.

– Da er det skuffende at ordningen øker med bare 7,5 millioner, til 112.5 millioner kroner. Ordningen kan lett fordobles til drøye 200 millioner, sier hun.

 

Hun mener at det er provoserende å kutte 33 millioner av støtten til utbygging av bredbånd i strøk som det ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å bygge ut.

– Særlig fordi Regjeringen samtidig fortsetter å akseptere at mange kommuner stikker kjepper i hjulene for bredbåndsbygging, påpeker Austlid.

– Regjeringen legger ikke opp til noe som kan sørge for at innbyggerne får de digitale tjenestene de fortjener i de mange kommunene som henger etter, sier Austlid.

– Rapporten vi lanserte sammen med Rambøll for en måned siden “IT i praksis”, viser at Norges befolkning er digitalt overmodne, sier Heidi Austlid.

 

IKT-Norge fikk gjennomslag for lavere el-avgift for industrielle datasentre i årets budsjett. Nå ber IKT-Norge om at grensen for når avgiftslettelsen slår inn settes ned slik at de norske datasentrene kan bli omfattet av lettelsen.

– Vi er veldig glad for at Finansministeren har lyttet slik at grensen settes ned fra uttak på 5 MW til 0,5 MW. Dette vil sikre at Norge er i front når det gjelder strømpriser til datasenterne, sier hun.

 

Hun mener at vi ser lite av nye midler til IKT i helsesektoren, annet enn at antallet byråkrater skal utvides.

– Vi trenger flere ehelse-brukere, ikke flere ehelse-byråkrater. Direktoratet for e-helse bør i mye større grad rettet seg mot styring av helsetjenestens digitalseringsprosesser, ikke programmering eller andre oppgaver som naturlig faller markedet til, mener hun. Hun legger til at det er bra at Regjeringen nå endelig innfører nøytral merverdiavgift for helseforetakene slik at det blir mer attraktivt å kjøpe tjenester av private leverandører i forhold til å produsere tjenestene selv.

– På skattesiden er vi fornøyd med en rekke forbedringer i den retning IKT-Norge har bedt om. I tråd med skatteforliket settes selskapsskatten ytterligere ned og det er det viktigste i budsjettet for å oppmuntre næringslivet til å investere i ny teknologi. Lettelser i beskatningen av ansatteeide aksjer og mulighet for å få utsatt formueskatt når bedriften går med underskudd er positive elementer for mange nystartede bedrifter i vår bransje, sier Austlid.

 

IKT-Norge ønsker seg industri 4.0.-sentere etter mønster av Tyskland og Storbritannia.

– Norsk industri skal gjennom en digital omstilling for å bevare konkurransekraft. Da er det veldig positivt at Næringsministeren setter av 50 millioner til en såkalt katapult hvor bedrifter og akademia kan gå sammen om å teste ut ny teknologi. IKT-Norge vil arbeide for at senteret innrettes mest mulig mot å koble sammen den norske IT-næringen og kjerneindustrien, avslutter Austlid.

 

IKT-Norge vil på vegne av IKT-næringen legge fram forslag til forbedringer av statsbudsjettet for stortingspartiene i neste uke.