Regjeringens IKT-strategi for skolen viser tydelig at de nå ønsker å ta digitale grep for grunnopplæringen.

img3003
Fra lanseringen av digital strategi for grunnskolen på Bekkestua barneskole fredag 25.09.17 med statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Spesielt vil IKT-Norge berømme regjeringen for at de vil innføre koding som obligatorisk del i skolen, samt deres satsing på lærernes digitale kompetanse.

– Teknologiforståelse er avgjørende for å ruste norske barn for fremtiden, sier IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid.

IKT-Norge er likevel skuffet over at regjeringen ikke tar et felles økonomisk løft sammen med skoleierne, både kommunene og fylkeskommunene, slik de gjør i Danmark for å sikre innkjøp av helt nødvendige digitale læremidler og infrastruktur.

– Uten økonomisk medfinansiering fra statens side frykter vi at digitale ulikheter vil forsterkes, ved at ikke alle skoler klarer å prioritere slike investeringer, sier Austlid.

IKT-Norge mener regjeringen gjør et riktig og nødvendig grep når de vil styrke lærernes digitale kompetanse gjennom lærerutdanningen og etter- og videreutdanning.

– Bare med trygge digitale pedagoger vil vi kunne utnytte det potensialet som teknologi gir i opplæringsprosesser. Med digitale læremidler kan elevene få tilpasset opplæring ut fra sitt nivå ved at maskinene registrerer hvor elever har utfordringer og hvor de mestrer. På den måten vil lærerne få frigjort tid til å løse andre oppgaver som krever mennesker, avslutter Austlid.

Les mer om saken i Dagens Næringsliv her.