Det er med glede vi sier velkommen som IKT-Norge-medlem til Rejlers Norge AS. Rejlers med sine 1 800 eksperter rundt om i Norden som arbeider med bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur er en veldig spennende bedrift.

Her kan du lese om det spennende samarbeidet mellom to av IKT-Norges medlemmer, Rejlers og Lefdal Mine Datacenter.

IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff og Rejlers Administrerende direktør Morten Thorkildsen tok en prat når de signerte medlemskapet.

Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge og Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS signerer medlemsavtale.
Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge og Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS signerer medlemsavtale.

Morten, Rejlers er jo en veldig spennende bedrift, Kan du fortelle oss litt mer?

Morten: – Gjennom å være eksperter på Elkraft, Telecom Jernbane, Bygg/Elektro, Datasentere samt Energi har Rejlers en unik kombinasjon av fagdisipliner. Vi er antagelig allerede det største frittstående konsulentmiljøet på Elkraft i Norge. Innen Telecom har vi et av de beste kompetansemiljøene, og her foregår det en revolusjon på mobilnettverket (det har allerede blitt til datanettverk med 4G og LTE). Innen jernbane har vi et meget spisset miljø som bl.a. jobber med prosjektstøtten til InterCity-prosjektet, som skal få togene på Østlandet til å gå fortere og hyppigere over de neste 10 årene. Rejlers har bidratt som rådgivende ingeniør elektro på Facebook sitt Datasenter i Sverige. Vi leverer i tillegg dokumentasjons- og karttjenester til energiselskapene, noe som er basert på rene IT-systemer.

Det er miksen av fagområder som gjør oss spennende.

Vi snakker om en bransjeglidning som kan skape nye muligheter her i landet. Det er miksen av fagområder som gjør oss spennende. Det er ganske unikt å både være rådgivende ingeniører, samt drifte store mobilnett, slik Rejlers gjør i Norge for NetCom, eller storvolum drift av AMS måleravlesninger fra bygg slik vi gjør i Sverige og Finland. Dette gir oss unike forutsetninger for å løse komplette og fremtidsrettede kundebehov, og skape ny innovasjon. Fra 1. januar 2016 har vi i tillegg fått ansvaret for drift, feilretting og vedlikehold av Norkrings landsdekkende bakkenett, de neste fem årene.  Dette er et av Europas største nettverk for radio- og TV signaler.

Per Morten, hva synes du er det som gjør Rejlers spesielt?

Per Morten: – Rejlers er svært spennende for oss fordi vi her snakker om et nytt segment. Rejlers har tatt et steg videre fra de tradisjonelle rådgivende ingeniørene og skiller seg ut i markedet. Dessuten jobber Rejlers tett med mange av våre medlemmer og på flere områder har de blitt en drifts- og kompetanseressurs for våre medlemmer. Rejlers tenker større enn de tradisjonelle rådgivende ingeniørselskapene og er innovative og det gjør de interessante for oss og våre medlemmer i flere sammenhenger

Rejlers tenker større enn de tradisjonelle rådgivende ingeniørselskapene

Rejlers har nå valgt å bli medlem i IKT-Norge. Hvorfor?

Morten: – IKT Norge har fokus på en rekke av våre satsningsområder. Det foregår en bransjeglidning der IKT blir en stadig viktigere del av alt innen fysisk infrastruktur. Det tar vi konsekvensen av. Vi ønsker å være aktivt med på denne utviklingen.

IKT Norge har fokus på en rekke av våre satsningsområder.

IKT-Norge ønsker jo engasjerte medlemmer og er veldig glade for at Rejlers vi være en del av IKT-Norge. Hva tror du at Rejlers kan bidra med?

Per Morten: – Rejlers har mye å by på når det gjelder å drifte store løsninger, og de er svært spennende på områder som vår næring er på vei inn i som smarte byer, smart strøm, smarte netteverk osv. Også når det gjelder det vi håper kan bli en ny og gryende industri grønnedatasenter vil Rejlers kunne være en viktig samarbeidspartner for næringen.

Morten: – Vi kan bidra med forståelse for hvordan den fysiske infrastrukturen fungerer og hvilke krav den vil sette til bruk av data.  Vi skal være aktive og komme med innspill til anvendelse av data relatert til fysisk infrastruktur.

Hva ser dere kommer å være den største utfordringen for bransjen fremover?

Morten: – Den største utfordringen for bransjen fremover vil være å bidra til å effektivisere samfunnet videre, og bidra til økt konkurransekraft. Det blir viktig å gjøre infrastrukturen smartere,  som for eksempel innen samferdsel, strømnettet, telecomnettet samt bidra til å løse de store energiutfordringene i samfunnet.  Bransjen må også være relevant for nye målgrupper som er opptatt av å utnytte de store datamengdene fra alle disse områdene enda bedre.

Per Morten: – Tilgang på gode hoder blir en av våre største utfordringer og det er derfor viktig at vi i næringen ser til andre miljøer. Rejlers er godt eksempel på dette og vi ser at nye allianser er både riktig og viktig for vår næring. Rejlers er de første som bidrar til å viske ut gamle grenser mellom rådgivende ingeniører og den tradisjonelle IKT-bransjen.

rejlers går inn i IKT-Norge som en aktiv medlem. Kontrakt signert mellom Morten Thorkildsen adm.dir rejlers Norge AS og Per Morten Hoff gen. sek IKT-Norge
Rejlers Norge AS går inn i IKT-Norge som en aktiv medlem. Her er kontrakt signert mellom Morten Thorkildsen, administrerende direktør, Rejlers Norge AS og Per Morten Hoff, generalsekretær, IKT-Norge.