Rekruttering til IKT

– Hvor blir det av de unge?

IKT-bedrifter sliter med å finne kandidater til ledige stillinger og det er lave søkertall til IT-studier. Både på kort og lang sikt vil det være underskudd på kompetanse innen flere av IKT-næringens kjerneområder. IKT-Norge setter fokus på hvordan vi kan få flere til å søke jobb i vår næring og få flere unge til å søke IKT-studier. Vil du vite mer om hvordan IKT-næringen kan tiltrekke seg de beste unge hodene?

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen – rom C2-040

Dato: Onsdag 5. desember 2007

Tid: 09.00 – 13.00

S.U: 30. november 2007 til je@ikt-norge.no eller 91382111

 

Agenda:

08:30 Kaffe og registrering

09:00 Velkommen – Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge

09:15 IKT – Hvor ble jentene av – Camilla Schreiner ved Universitetet i Oslo

10:00 Hvordan ser ungdommen på IKT-næringen – intervju med fire elever fra vgs

10:30 Hvordan måle bedriftenes omdømme blant de unge – Nils Apeland

11:00 IFIs satsing for å tiltrekke seg unge – Morten Dæhlen, Instituttleder IFI UiO

11:15 Hvordan bør næringen samarbeide for å tiltrekke seg de unge – ved IKT-Norge

12:00 Lunsj

13:00 Slutt