Vår nye Fornyingsminister Rigmor Aasrud skriver om grønn og smart IT i en kommentar i Computerworld, den 13. november.
Det var så fine ord at jeg gjengir dem her:

«De siste årene har vist oss at bærekraftig utvikling er en av de viktigste sidene ved teknologipolitikken. Dette vil bli enda viktigere framover. Overgangen til et samfunn bygd på smart forvaltning av ressursene krever en enorm IKT-innsats. Dette gjelder energistyrte bygg, smarte, toveis energinett, intelligent logistikk og transport og nye elektroniske tjenester. Samtidig må vi gjøre vår egen IKT-bruk mindre energikrevende, gjøre statens datasentra grønne, sette krav til innkjøp og legge til rette for grønn IT som en vekstnæring.»

Sitatet speiler tankene som går i EU for tiden. EU satser nå på IT som det kinderegget det er: klimaverktøy og næringsutvikling og infrastruktur for bedre offentlige tjenester. Denne tankegangen ligger under deres nylig undertegnede «Ministerial Declaration on eGovernment».

SMART-rapportene viser at IKT kan redusere de totale CO2-utslippene med 15-20%. Når Aasrud reiser til COP 15, som av mange nå omtales som FLOP 15 – og jeg håper og tror at hun da har med seg IT som kraftig klimaverktøy, i lommen.