Det legges opp til 250 flere IT-studieplasser viser samarbeidspartienes enighet om revidert nasjonalbudsjett (RNB).

fe338311 0d09 4974 9d7f 322071a60ece

– Vi er glad for at Stortinget lytter til IKT-næringen og de unges ønske om å studere teknologifag, sier adm. direktør Heidi Austlid i IKT-Norge.

– Men hva gjør Regjeringen for å sikre at dette er plasser det faktisk blir noe av, spør hun.

Totalt har Stortinget inneværende år vedtatt 750 nye IT studieplasser for studieåret 2017/2018. Det er nesten de tusen IT-studieplassene som bransjen har fremmet som en minimumsløsning.

Nå gjelder det å opprette disse studieplassene slik at vi kan bygge digital kapasitet for fremtiden, fortsetter Austlid.

– I Budsjettforliket for 2017 sa Regjeringen at det kom 500 nye IKT-studieplasser, mens det egentlig viste seg at det bare bare var penger til ca. 140 studieplasser.

Samordna opptak viser eksplosiv økning i søkere til disse studieplassene.

– Behovet for IT-plasser er skrikende, men hvem sikrer at studieplasser som er vedtatt av Stortinget faktisk opprettes? Vi forventer at Regjeringen legger seg i selen for å følge opp stortingsvedtaket slik at 750 flere fra høsten 2017 kan få studere IT, sier Austlid.