Norges Røde Kors arrangerer i samarbeid med det internasjonale Røde Kors forbundet (IFRC) den første Codeathon i Oslo i september.

rode kors

Hit rekrutteres tech-frivillige til å bidra med sin kompetanse for å hjelpe Røde Kors å bygge og videreutvikle et system for Community based surveillance (CBS) – datainnsamling og analyse til bruk i katastrofer og sykdomsutbrudd, for å avdekke og hindre epidemier og pandemier.

IKT-Norge er samarbeidspartner med Norges Røde Kors i dette arbeidet og oppfordrer våre medlemmer til å la engasjerte delta på Codeathon i Oslo i september.

Norges Røde Kors har jobbet med epidemi og pandemi forebygging og respons i mange år, og har siden 2013 utviklet og implementert CBS i blant annet Haiti (kolera), Sierra Leone (Ebola) og Madagaskar (pest). Dette har gitt stor tro på at Røde Kors´ frivillige nettverk er avgjørende for å avdekke og hindre sykdomsutbrudd før de utvikles til store epidemier eller pandemier, og at vi må ta i bruk skalerbar teknologi som er tilgjengelig også der hvor den digitale revolusjonen ikke enda har fått fotfeste. Epidemier starter og stopper i lokalsamfunn, og risikoen er størst der det er begrenset tilgang til helsetjenester, og svak nasjonal sykdomsovervåking. Røde Kors frivillige kan minimere denne risikoen, ved hjelp av tidlig varsling og tidlig respons. Men vi mangler gode verktøy som er skreddersydd for Røde Kors bevegelsens behov.

Derfor strekker vi ut en hånd til teknologimiljøet i Norge. Vi ønsker å bygge et gratis og åpen kildekode verktøy for CBS. Vil dere være med å bygge og bidra til at CBS V.2.0 blir en suksess? Vi søker teknologifrivillige med ulik kompetanse, og startskuddet er Red Cross Codeathon 29. September – 1. Oktober i Oslo, fordi informasjon redder liv.