I 2015 markeres Safer Internet Day med slagordet «La oss sammen skape et tryggere og bedre internett» (Let’s create a better Internet together).

Skoler, organisasjoner og bedrifter over hele Norge og Europa marker som vanlig SiD, og som vanlig er målet å rette fokus mot hvordan vi alle kan bidra til å sikre barn og unge et best mulig møte med internett og det digitale samfunnet.

Det er opplagt at barn og unge selv har et ansvar for hvordan de oppfører seg mot hverandre og bruker internett, og at det er foreldrene som har hovedansvaret. Samtidig har både skole, offentlig sektor forøvrig, frivillige organisasjoner som jobber på området og bransjen et betydelig ansvar.

Til sammen har vi ansvar for mye, eksempelvis har skole og offentlig sektor et betydelig ansvar for opplæring og kompetanse utvikling hos barn og unge. Frivillig sektor og andre som uttaler seg om barn og unge på nett har bla. et ansvar for å hjelpe, ikke skremme. Bransjen har et opplagt ansvar for å være tilgjengelig for brukerene sine, og ikke minst sørge for at tjenester rettet mot barn og unge er tilpasset dem som målgruppe og de spesielle behovene som skiller dem fra voksne brukere. Det er også derfor vi lanserte veiledningstjenesten Bra Digital i 2014.

Medietilsynet Trygg bruk, Barneombudet og IKT-Norge marker dagen ved å sette i gang Bradigital-stafetten når Barneombudet overrekker stafettpinnen til IKT-Norge medlemmet Kuddle, den første bransjeaktøren som forteller om sin tilnærming til et bedre internett for barn og unge på bradigital.no.

Vi har selvfølgelig ikke bare lyst til å høre fra bransjen, vi vil veldig gjerne også høre fra barn og unge selv, og hva de mener skal til for å skape et bedre internett for dem!

Safer Internet Day 2015 er starten Bradigital-stafetten, flere aktører vil følge Kuddle og gi oss innblikk i hvordan de jobber for å internett tryggere og bedre for barn på bradigital.no.

Vil du fortelle om hvordan ditt selskap eller tjeneste bidrar til et bedre internett for barn og unge, ta kontakt på bradigital.no (skjemaet på høyre side)!