Medlemsskapet gir norske IKT-selskaper og norske utdanningsinstitusjoner en mulighet til å være med å prege utviklingen av internasjonal læringsteknologi. Sammen med IKT-Norge skal eStandard-prosjektet etablere en «IMS Special Interest Group» og sikre at norsk interesser blir hørt i spesifikasjonsarbeidet. Dette vil også gjøre det lettere å utvikle løsninger i Norge som «snakker godt sammen».

IMS Global Learning Consortium har klart å utvikle en rekke spesifikasjoner på kort tid, drevet fram av konkrete behov fra industri og utdanningssektoren. Sammen med IKT-Norge tok eStandard-prosjektet våren 2005 initiativ til å kartlegge om det er grunnlag for å få norske aktører engasjert i mer aktivt spesifikasjonsarbeid i IMS. Norske leverandører har nå identifisert behov for nye spesifikasjoner, og ser at disse bør utvikles gjennom internasjonale konsensusprosesser.

IMS utvikler spesifikasjoner som senere kan ende opp som formelle standarder. eStandard-prosjektet vil bekoste medlemsavgift og forvalte medlemsskapet på vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet. Industrien må imidlertid regne med bruke en god del ressurser for å følge opp prosjektgrupper og komme med innspill til spesifikasjonsarbeidet.
Et medlemskap i IMS gir Norge kun en stemme i formelle avstemninger, noe som gir en god foranledning til å etablere en nasjonal koordineringsaktivitet.

For mer informasjon, kontakt Tore Hoel i eStandard-prosjektet (+47 48 18 90 05) eller Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge (+47 90 74 52 10)

Mer om IMS  www.imsglobal.org
Mer om eStandard-prosjektet www.estandard.no