– Sopra Steria har vært et aktivt medlem av IKT-Norge i 61 år, helt siden 1957 og selskapet gikk under navnet Bull, sier Kristin Blix-Elton, marked- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria.

For mange er Sopra Steria kjent som ett av Norges største IT-konsulentselskap. Selskapet har  jobbet med store, samfunnskritiske IT-prosjekter i Norge, og hjelper kunder i offentlig og privat sektor med den digitale transformasjonen de nå går igjennom.

– Våre viktigste ressurser er våre medarbeidere og vår felles kunnskap. «Power of Sharing» er et konsept som realiserer verdiene våre om å være åpne og transparente. Vi oppmuntrer til deling av kunnskap og erfaringer mellom våre ansatte, våre kunder og markedet vi opererer i, sier Blix-Elton.

kristinblixeltonokt2019 siste versjon
Kristin Blix-Elton, marked- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria.

Som kunnskapsbedrift er Sopra Steria helt avhengig av å være en arbeidsplass som tiltrekker seg de beste hodene, holder på dem og utvikler dem videre i deres karriere.

– Vi tror på en vinn-vinn-situasjon der medarbeiderne og kundene våre forventer mye av hverandre og får mye igjen, sier hun.

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor for å lykkes

Blix-Elton forteller at Sopra Steria er i sterk vekst, i takt med hvordan Norge digitaliseres. De har nå over 1600 ansatte i Norge, med en omsetning på mer enn to milliarder kroner.

– Alle bedrifter og virksomheter av en viss størrelse har digitalisering på agendaen. Det som differensierer Sopra Steria fra mange andre tilbydere er at vi har erfaring og kompetanse både på forretnings- og IT-siden. Vi har hele bredden av tjenester som trenges for å hjelpe kundene våre med å lykkes med sin digitale transformasjon, sier hun.

Sopra Steria tror på et godt og felles forpliktende samarbeid mellom det private næringsliv og det offentlige for å løse samfunnskritiske oppgaver.

– Vi trenger å modernisere og effektivisere oss og ta i bruk teknologi for å løse våre felles utfordringer, sier Blix-Elton.

Hun understreker at de tror på et økosystem hvor alle bidrar, små og store virksomheter, offentlig og private aktører.

– Både det politiske Norge og mediene må med, og her kan organisasjoner som IKT-Norge spille en viktig rolle gjennom å sette søkelys på hvilken verdiskaping konsulenter faktisk bidrar med, sier hun.

– Som landets største IT-konsulentselskap føler vi et spesielt ansvar for å fasilitere for at oppstartsselskaper slippe til med nye, innovative teknologier og løsninger. Derfor startet vi i høst et program, «Sopra Steria Scale up», som skal fungere som brohode mellom oppstartsselskaper og store teknologi-innkjøpere. Oppstartsbedriftene får tilgang på store norske kunder og internasjonale markeder, mens våre kunder vil få utforske banebrytende teknologi med Sopra Steria som bindeledd, fortsetter Blix-Elton.

Engasjement i alle ledd

Vi har alle en rolle å spille dersom vi skal lykkes med å digitalisere Norge.

– IKT-Norge må være lokomotiv og talerør for IKT-næringen, men medlemsbedriftene må også bli flinkere og mer aktive. IKT-Norge jobber med å skape gode rammevilkår for IKT-næringen, slik at næringen kan hjelpe samfunnet fremover, og har en sentral rolle når det kommer til å påvirke politikere. I høstens statsbudsjett har man fått gjennomslag for flere viktige punkter. Ifølge regjeringen inneholder budsjettet tidenes største satsning på digitalisering, sier hun.

Blix-Elton mener IKT-næringen ikke bare kan slå seg til ro med det.

– Vi vet bedre enn mange at vi trenger skarpe hoder i hele det norske samfunnet – i alle sektorer, virksomheter og organisasjoner. Alle har digitaliseringsprosjekter på agendaen. Vi trenger i enda større grad å få frem behovet for IKT-kompetanse i alle ledd. IKT-Norge jobber for å belyse behovet for tusen nye IKT-studieplasser, og denne innsatsen må fortsette og styrkes. Hele det norske samfunnet trenger digital opplæring, gjennom tiltak som «Lær Kidsa Koding» og kurs for å lære opp eldre i bruk av nettbank, sier hun.

Økt behov for fagekspertise

De fleste virksomheter har ikke den ekspertisen eller de ressurser de trenger i alle prosjekter i sin egen organisasjon.

– Konsulenter er i dag meget etterspurt og høyst nødvendige for at mange digitaliseringsprosjekter skal lykkes, sier Blix-Elton.

Hun mener bransjen må bli bedre på å få frem av konsulenter er sentrale i utviklingen av Norge.

– Konsulenter innehar førsteklasses kompetanse i sine fagfelt, og denne kompetansen har bedrifter og virksomheter stort behov for. Dessuten kan konsulenter hjelpe med IT-funksjoner, slik at virksomhetene kan konsentrere seg om sine kjerneområder. Konsulenter er svært sentrale for den verdiskapingen som skjer i offentlig og privat sektor. I media kommer kun de få, mislykkede IKT-prosjektene frem, med budsjettoverskridelser og negative fremstillinger om bruk av konsulenter, sier hun.

Blix-Elton forteller videre at IKT-Norge og hele konsulentbransjen i fellesskap må løfte frem alle fordelene ved å benytte seg av konsulenter, særlig når det kommer til innovasjon, nytenking og modernisering.

– Vi ser at de som er aller beste i faget sitt, ofte velger å være konsulenter. Slik får de flere utfordringer og kan jobbe med nye prosjekter i nye sektorer eller spesialisere seg i en sektor. Vi i konsulentbransjen må stå sterkere sammen for å heve ryktet til konsulentene ved å få frem alle suksesshistorier. IKT-Norge er med på laget – men vi ønsker at de skal komme enda mer på banen, avslutter hun.