SAMMEN FOR VEKST: Hvordan skal IKT-industrien og staten sammen løfte Norge?

Her finner dere lenker til konferansen i opptak :

NEO del1

https://vimeo.com/542741253/c51dd70fce

NEO del2

https://vimeo.com/542741300/7cc9d0459e

NEO del3

https://vimeo.com/542741359/34aa407931

NEO del4

https://vimeo.com/542741381/0cff3f20f0

NEO total

https://vimeo.com/542741439/08e2a78419

Dato: Onsdag 28. April

Kl: 10.15 – 12.30

Sted: Digitalt, gratis arrangement

Meld deg på her

 

Program:

1. Verdens videocluster er norsk – hvordan skapte Pexip, Cisco, og Whereby  grobunn for eksport av norsk teknologi?

  • Cisco, Trine Strømsnes, adm. direktør
  • Pexip, Åsmund Olav Fodstad, Global salgsdirektør
  • Whereby, Ingrid Ødegaard, Co-founder / Chief Product & Technology Officer
  • IKT-Norge, Fredrik Syversen, dir. for strategi- og forretningsutvikling (moderator)Hvordan øker vi norsk teknologi eksport til verden? Oslo-regionen er et globalt senter for utviklingen av videokonferanse-teknologi  med kunder over hele verden. Miljøet har vært ledende på området siden arven etter Tandberg på 1990-tallet. Store og små selskaper samarbeider og konkurrerer. Sammen har de skapt et unikt, kreativt miljø for utviklingen av helt ny software og teknologi, og samlet spisskompetanse i verdensklasse.

2. “Sammen for vekst»

IKT-industrien og offentlig sektor er avhengige av hverandre. Det offentlige må ha IKT for å effektivisere, industrien må ha
offentlige kunder og gode rammer for å vokse og skape eksportinntektene vi alle skal leve av etter oljen.

På NEO 2021 spør vi: Hvordan skal IKT-industrien og staten sammen løfte Norge?

  • Statsminister Erna Solberg
  • I samtale med IKT-Norges adm. direktør Øyvind Husby

3. Hvilket parti satser mest på teknologi?

Du vil få høre disse i paneldebatt:
– Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant
– Ketil Solvik-Olsen (FrP), innstilt
– Torstein Tvedt Solberg (AP)
– Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
– Ledet av IKT-Norges direktør for politikk, Liv Freihow

Stortingsvalget 2021 blir et valg om hva slags fremtid Norge skal ha. Valgene vi tar nå blir avgjørende for den økonomiske utviklingen i Norge i mange tiår fremover.  IKT-Norge mener dette blir et valg om kompetanse. Teknologi og IKT må prioriteres i mye sterkere grad, for å sikre at omstilling går fra ord til handling. Vi inviterer til politisk debatt og startskuddet for valget om teknologi, kompetanse og ny vekst i Norge.

4. Hvordan bruker Oljefondet kunstig intelligens for å sikre vår felles formue?

– Age Bakker, CTO i Oljefondet
– I samtale med Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT-Norge

Age Bakker fikk plass som første CTO i Oljefondets ledergruppe da Nicolai Tangen inntok sjefsstolen. Det viser hvor viktig teknologiforståelse og gode IKT-løsninger er for vårt felles pensjonsfond. Age Bakker holder orden på IT-systemene som forvalter over 1,5% av alle noterte aksjer i verden. Fondet forvalter over 10.000 milliarder og er et yndet mål for alle mulige cyberangrep. Vi gleder oss til å høre hvordan Oljefondet har utviklet prosjekter knyttet til simulering, visualisering og bruk av kunstig intelligens.

Meld deg på her