Fra SV til FrP var partientoppene på IKT-Norges debatt om offentlig fremtid enige at  IKT må løftes som satsingsområde (Foto: IKT-Norge/Nard Schreurs)
Fra SV til FrP var partientoppene på IKT-Norges debatt om offentlig fremtid enige at IKT må løftes som satsingsområde (Foto: IKT-Norge)

IKT-Norges generalforsamling og konferanse NEO 2013 ble i går avsluttet med en politikerdebatt her var det full enighet blant de deltagende politikerne: Næringsminister Trond Giske (AP), Siv Jensen (FrP), Lars Myraune (H), Trine Skei Grande (V), Per Olaf Lundteigen (SP), Øyvind Håbrekke (KrF) og Torgeir Fylkesnes (SV)  at IKT nå må løftes opp som et nasjonalt hovedsatsingsområde.

Det ble i debatten fremholdt at IKT, som er landets tredje største næring målt i omsetning, er viktig i kraft av sin størrelse, men spesielt viktig fordi IKT bidrar til konkurransekraft i alle næringer og IKT spiller en nøkkelrolle i effektivisering av offentlig sektor.

IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff sier i en kommentar at det er meget gledelig at samtlige partier nå slår ring rundt IKT som næring og at man ønsker å løfte næringen opp og frem som et nasjonalt satsingsområde.  Vi har kjempet lenge for å synliggjøre at uten IKT så stopper Norge, og at vi trenger en sterk næring for å få modernisere Norge, sier Hoff. I dag har Norge 5 hovedsatsingsområder det er Marin-, Energi-, Reiseliv-, Mat- og Maritim-sektor.

NEO 2013 hadde nesten 400 deltakere og temaet for konferansen var om Norge kan bli verdens smarteste nasjon. Konferansen var toppet med internasjonale foredragsholdere som professor Morten T Hansen fra Berkely, Craig Shank fra Microsoft, David Mothander fra Google og Jonathan Medved fra OurCrowd.

På den påfølgende generalforsamling ble Eilert Hanoa fra Visma gjenvalgt som styreleder. Det nye styret i IKT-Norge består nå av:

Eilert Hanoa Mamut/Visma
Eli Giske Evry
Arne Mjøs Itera Group
Anita Krohn Traaseth HP
Toril Nag Lyse
Halvor Walla Software Innovation
Steinar Sønsteby Atea
August Baumann TeliaSonera
Ola Furu Capgemini
Lill Hege Hals Applica
Øystein Skiri Boost
Jørgen Myrland Cisco
Harald Krogh Telenor Norge
Tor Malmo e-Vita
Bjørn Skjellaug Sintef