– Kommune-Norge er digitale sinker. Folk får ikke det digitale tilbudet de fortjener. IKT-Norge vil gi ros til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for nye grep for å samordne kommune og stat. Dette har vi etterlyst lenge. Derfor er vi veldig fornøyd i dag, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Statlige etater skal ta større ansvar for å lage digitale løsninger som også inkluderer kommunene, i følge Sanner i Dagens Næringsliv i dag. Husbanken har nettopp gjort dette, slik at både kommunene og staten har spart administrative kostnader på digitale selvbetjeningsløsninger. Det nye er at Sanner har fått på plass en rammeavtale med KS om fordelingen av kostnader og gevinster ved slike digitale prosjekter.

– Vi forventer at vi kan få til flere og bedre prosjekter som involverer stat og kommunene etter dette. Men ingen må tro at dette er tilstrekkelig. Kommuner og statlige etater må samordnes enda sterkere for at folk skal få et enkelt møte med det offentlige og for at offentlig sektor selv skal få bedre arbeidsflyt innad. Vi har flere forslag, og vi venter spent på om det kommer flere gode nyheter i stortingsmeldinga som legges fram i dag, avslutter Heidi Austlid.

Foto forsiden: Øyvind Elvsborg, DN