En smartere offentlig sektor:

neo2012headI Norge er det varslet digitale reformer og samhandling mellom nasjonale og lokale myndigheter, men har vi virkemidlene? Skal selvråderetten komme i veien for god samhandling? Utgjør våre strukturer og manglende felles styring en trussel for fremtidens offentlige sektor? Gjør digitaliseringen en forskjell?

IKT-Norge ønsker å ta debatten for å løfte oss videre. Vi ønsker å bidra til at Norge skal bli best i verden. Derfor arrangerte vi i forbindelse med IKT-Norges generalforsamling 16. april seminaret NEO2012 rundt temaet digitalisering av offentlig sektor. Vi inviterte noen av de beste – Estland, Danmark og Storbritannia – for å inspirere 250 norske deltagere til nytenkning. Innlederne ble presentert av generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

Thomas Jakobsen fra København kommunes Borgerservice fortalte hvordan København, med krav om å spare penger, klarte å gi innbyggerne bedre tjenester til lavere pris.

 

Indrek Vimberg representerer Estland, verdens fremste nasjon på digitale offentlige løsninger. Med eID til alle innbyggere i bunn har de skapt en digital fremkomstvei for både offentlige og private tjenester, som er enormt populær. Tre dager etter at du har sent inn selvangivelsen har du penger på din konto, om du får igjen på skatten! En virkelig «killer-app», ifølge Vimberg:

 

Tom Loosemore fra Storbritannias Government Digital Services fortalte om start-up-kulturen blant teamet i Cabinet Office som har ansvar for utviklingen av den helt nye løsningen for digitale tjenester i Storbritannia. Her er innovasjon, design og brukeropplevelse nøkkelord, samtidig som IT-skandaler forhindres ved at de har bygd opp en «sandkasse» for å modellere og teste alle store løsninger før de slippes.

 

De internasjonale innlederne ble etterfulgt av fornyingsminister Rigmor Aasruds presentasjon av det norske digitaliseringsprogrammet, som først ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg i slutten av april.

 

Hun ble deretter utfordret og fikk selv utfordre sine politiske motstandere, ved Venstres nyvalgte nestleder Terje Breivik, FrPs leder Siv Jensen og Høyres Lars Myraune. -Vi er glad for at det nå synes å være bred politisk enighet om at digitalisering av offentlig sektor må forseres, mener generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge om debatten, som ble ledet av IKT-Norges styreleder Eilert Hanoa: Startskuddet har herved gått for digitalisering i Norge!