Den 15. april avholdt IKT-Norge sin årlige generalforsamling. En håndfull celebre foredragsholdere informerte, filosoferte og gestikulerte om finanskrisens vesen og varighet – og dens innvirkning på vår bransje.

Høyres Per Kristian Foss innledet med å fortelle om politikernes tanker. Dernest fulgte analytikerne opp i detalj fra hvert sitt ståsted:

Ole Petter Kjerkreit, SEB Enskilda

Nils Molin, IDC

Halvor Moen, Deloitte

Torbjørn Eika, SSB