Seminaret vil inneholde elementer som aktørene i markedet må ta hensyn til ved omsetning av elektrisk utstyr. Hensikten er å øke forståelsen for regelverket og sikre at bare produkter som er i samsvar med regelverket kommer ut på markedet.

– Alle i omsetningskjeden har ansvar for produktsikkerheten, men importørene har et særskilt ansvar for at produktene ikke medfører helseskader, miljøforstyrrelser eller skade på materielle verdier. Importørene er ansvarlige for å videreformidle kunnskapen om produktet, om bruksområdet, farer og begrensinger osv. til sine kunder, sier avdelingsleder Bjørn Nyrud.

Seminaret er kostnadsfritt og holdes i direktoratets lokaler Rambergveien 9 i Tønsberg. Enkel lunsj samt kaffe vil bli servert.

Hver virksomhet kan delta med inntil to personer. Påmelding med navn og virksomhet til astrid.kvam@dsb.no innen 20. november 2008.