IPR og informasjonssikkerhet ved tjenesteutsetting.

Det Norsk-Ukrainske handelskammeret (NUCC), IKT Norge og NorSIS er sammen med store norske internasjonale selskaper i en prosess med å utarbeide retningslinjer for offshoring og outsourcing for norske bedrifter.

Ukraina er en populært destinasjon for tjenesteutsetting av IKT relaterte oppgaver (offshoring). Øst-Europeiske land ligger både geografisk og kulturelt nærmere Norge enn de tradisjonelle offshoring landene (f.eks India)

Noen norske bedrifter har allerede erfaring fra disse landene. Finanstilsynet har uttrykt en viss bekymring i en av disse sakene.

Når dette arbeidet er i sluttfasen vil vi inviterere norske bedrifter og offentlige myndigheter til Kiev for å møte ledende offshoring aktører fra Norge og Ukrainia. Seminaret vil fokusere spesielt på Intellectual Property Rights (IPR) og beskyttelse av data, og vil være en kombinasjon av konferanse, befaringer og nettverkbygging. Vi søker å utvikle relasjoner med ledende organisasjoner, kombinert med en forståelse av problemstillinger og løsninger for IPR og beskyttelse av data.

Datoen for seminaret er ikke endelig fastsatt, men vil mest sannsynlig bli høsten 2011.

For spørsmål og utdypende informasjon, ta kontakt med Christian Meyer (92441695).

Les mer: