Den 25. oktober inviterer IKT-Norge til formiddagsseminar i «Kjelleren» på Litteraturhuset, for å lære mer om prosessen rundt Facebook-etableringen i Luleå samt om IT-klyngen i Luleå.

Anders Granberg var koordinator for arbeidet med å få til Facebook-etableringen i Luleå, og leder i dag et selskap som jobber for å få flere datasentre til regionen. Han vil fortelle oss blant annet hva som ble gjort for å få Facebook til å etablere sitt europeiske datasenter i Luleå. Dette er nyttig informasjon for de av oss som ønsker internasjonale datasenteraktører til Norge.

Sverige er også en viktig handels- og samarbeidspartner for Norge, og IT-klyngen i Luleå – som omfatter blant annet et teknisk universitet og en «science park» – kan være svært attraktiv også for norske bedrifter å samarbeide med. Aurorum Science Park vil presenteres av deres VD Fredrik Kallioniemi, og Invest in Norrbottens VD Jörgen Eriksson vil vise hvilke virkemidler han har for å tiltrekke seg bedrifter.

Formiddagsseminaret vil vare fra kl 09-11.00, og deretter vil vi tilby lunsj.

Etter klokken 12 avholdes møte reservert medlemmene i Forum for grønne datasentre.

buildoutarea

Agenda:

0900-0930 – Facebook-etableringen – Presentasjon av Anders Granberg som var koordinator for arbeidet med å få til etableringen. Han er i dag VD for et nystartet selskap som skal jobbe for datasentre til Luleå/Piteå/Boden.

0945-1015 – Presentasjon av Aurorum Science Park av VD Fredrik Kallioniemi. Mange av Luleås IT-selskaper ligger i Aurorum Science Park, som rommer 80 kunnskapsbedrifter og forøvrig er nabo av Facebook og Luleå Tekniska Universitet (med 17 000 studenter).

1030-1100 – presentasjon av Invest in Norrbotten av VD Jörgen Eriksson. Norrbotten er den «investeringshetaste» regionen i Sverige. Invest in Norrbotten driver investeringsfremmende arbeide gjennom å hjelpe utenlandske aktører finne samarbeidspartnere i regionen, få muligheter til underleveranser og service til bedrifter i Norrbotten.

1100-1200 – mingling og mat

1200-1600 – møte i Forum for grønne datasentre