Datalagringsdirektivet skal innføres i Norge 1. juli 2012 med betydelige utfordringer, konsekvenser og store oppgaver for ekomtilbyderene som må løses i løpet av kort tid. Det er mye usikkerhet rundt hvilke krav og kostnader ekomtilbyderene vil møte, og sannsynligheten er stor for at avklaringene om sikkerhetskrav etc. bli avklart tett oppunder implementeringsfristen 1. juli 2012.

IKT-Norge er opptatt av at ekomtilbyderene trenger avklaringer og tilgang på kunnskap om prosessen og kravene hver enkelt aktør i Norge vil møte etter 1 juli. Vi samler derfor representatner fra de aktørene/myndighetene som stiller krav, og holder i de pågende prosessene frm mot implementering av dld for at ekomtilbyderene skal få informasjon fra de aktørene som er nærmest prosessene og besluttningene.

IKT-Norge inviterer alle ekomtilbydere i det norske markedet til gratis seminar om datalagringsdirektivet på Litteraturhuset kl. 12.00 6. mars 2012.

Seminaret vil dekke viktig informasjon om:

  • Atle Årnes, Avdelingsdirektør: Datatilsynets sikkerhetskrav, konsesjon for lagring av data og krav til ekomtilbydere.
  • Hans Olav Røyr, Juridisk rådgiver: Post- og teletilsynets forslag til forskrift for lagring og krav til ekomtilbydere.
  • Rune Utne Reitan, Politioverbetjent: Politiets forventninger til data, tilgang og ekomtilbyderene.
  • Mette Schjelderup Olaisen, Seniorrådgiver: Finanstilsynets forventninger til data, tilgang og ekomtilbyderene.
  • Kostnadsutvalgets forslag til dekning av kostnadene staten påfører ekomtilbydere.
  • Mulighet for spørsmål og debatt.
  • Møte representanter for myndigheter og kollegaer i resten av bransjen.