DATALAGRINGSDIREKTIVET – NØDVENDIGHET ELLER ONDE?

For tiden diskuterer vi i Norge hvordan vi skal – eventuelt ikke skal – implementere EUs direktiv om datalagring. Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som: Telefonnummer eller bruker ID, navn og adresse for den som ringer og den man ringer til, dato, tidspunkt og varighet for kommunikasjonen, samt hvor utstyret befant seg. Informasjonen kan lagres fra 6 måneder til 2 år.

Med bakgrunn i dette ønsker Venstre, Datatilsynet, IKT-Norge og Teknologirådet å invitere til åpent møte om Datalagringsdirektivet på Stortinget.

Når: Torsdag 13. mars 2008 kl. 13.00-16.00
Hvor: Stortingets auditorium (N 116) i Nedre Vollgate 20

PÅMELDING
Påmelding til post@teknologiradet.no eller på telefon 23 31 83 00, senest 11. mars kl. 12.00. Deltakelse er gratis.

PROGRAM

Velkommen
Trine Skei Grande, Venstre. Medlem av Stortingets kulturkomité

Hva innebærer Datalagringsdirektivet?
Christine Hafskjold, prosjektleder i Teknologirådet

Noen betraktninger om direktivet fra myndighetenes side
Gry Steen Hvidsten, lovrådgiver i Lovavdelingen, Justis- og politidepartementet

Er det gitt at datalagringsdirektivet er EØS-relevant – eller kan vi bruke reservasjonsretten?
Finn Arnesen, professor ved senter for europarett, Universitetet i Oslo

PAUSE

Hvorfor trenger politiet teletrafikkdata?
Representant for Politidirektoratet eller Kripos (navn ikke endelig bekreftet)

Hva blir konsekvensene for teleselskapene?
Berit Svendsen, divisjonsdirektør i Telenor Nordic

Hva med personvernet?
Georg Apenes, direktør for Datatilsynet

Paneldebatt ledet av Teknologirådets direktør Tore Tennøe, med mulighet for spørsmål fra salen