AGENDA: 

 
0900
 Introduksjon 
Ved  Erich Must Wessel
 
0915
 Hva er med å påvirke og motivere din virksomhets klimaarbeid?

 – Generelle trender i markedet og muligheter/trusler innen klimasaken.
 – Hvorfor klimaregnskap og klimaregnskap som verktøy?
 – Hvordan gjøre sitt klimaengasjement lønnsomt?
 – Hvordan oppnå effekt, og å kommunisere sitt klimaengasjement?
Ved Kjetil Selmer-Olsen, senior rådgiver/partner CO2focus
 
0945
 Ateas miljøstyring og konseptet goitgreen

 – IT som løsningen på klimautfordringene.
 – Om status, klimaregnskap, ambisjoner
 – Hordan kombinere miljø og forretninger»
Ved Jonas Berg Jonas, kontraktsansvarlig i Atea AS
 
1015
 Oslo kommunes miljøsertifiseringsstrategi og nye sertifiseringsordning

 – Oslo kommunes satsing med miljøsertifisiering
 – Hvordan er sertifiseringsprosessen i praksis m miljøfyrtårn
 – Hvilke miljøkrav stiller kommunen ved IKT anskaffelser
Ved Kjersti Helgeland Bohlin i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 
1045
 PAUSE
 
1100
 ”Klimaregnskap og forbedringsarbeid i ISO14001 – IT-verktøy og case” 
Ved André Bautz, Daglig leder i EMS-konsult og Jørgen Einejord, Miljøansvarlig i UMOE iTet.
 
1130
 Felles klimaregnskap for Grønn IT-bedriftene 
Ved Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder Grønn IT i IKT-Norge
 
1200
 Slutt