Universell utforming handler om å utvikle produkter, tjenester og omgivelser for flest mulig brukere med en stor variasjon av behov. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven tar opp IKT, og universell utforming som rettslig standard. All ny IKT skal være universelt utformet fra 1. juli 2011

Seminaret vil spesielt være viktig for selskap som utvikler løsninger og som nå må tilegne seg inngående kunnskap om svært ulike brukergruppers alternative bruk av IKT utstyr og deres spesielle hjelpemidler.

Seminaret er i regi av IKT-Norge i samarbeid med UNIMOD, Norges Blindeforbund, Deltasenteret, Ressursnettverk Universell IKT, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Norsk Regnesentral og LO.