Vi vil ta opp følgende tema:

Kvalitet i Web 2.0 – hvordan definere, bestemme og designe

Kvalitet i handling – lær hvordan Nimsoft integrerte XBO i organisasjonen

Kvalitet i utvikling – XBOSoft partnerskap og nettverking 

 

Kortere utviklingssykler og økt kompleksitet i web-baserte applikasjoner gir stadig flere utfordringer for selskaper som ønsker å levere bedre tjenester, og tjene penger. 

Philip Lew er en veteran innenfor software testing og CEO i XBOSoft. Han vil dele sitt syn på forskjellen mellom konvensjonell software og web-baserte software applikasjoner, og fortelle når og hvorfor det er livsviktig å bruke ressurser på dette området.  Man kan oppnå konkurransemessige fortrinn dersom man kan levere feilfri ytelse selv med globale brukere på forskjellige plattformer.

Dette seminaret vil gi mulighet for nettverking og lett lunsj.

Påmelding til bw@ikt-norge.no